Nieuwsbulletin augustus 2017: Clubbulletin van de Speciaalclub

Bestuur:
Hub Maar, voorzitter
Wiel Ackermans, secretaris/penningmeester
Hanno Dijkhorst, lid
Ad v.d. Oetelaar, lid
Paul Schulpen, lid

Waar zijn we te vinden?
Via onze website: www.belgischehoenderclub.nl
Via onze facebookpagina van de Belgische Hoenderclub Nederland,
https://www.facebook.com/groups/1508374836098362/?ref=bookmarks
Via onze secretaris:
Wiel Ackermans
Schone Poel 5
6325 EM Berg en Terblijt
M: 06-21 55 28 80
E: wi.ackermans@planet.nl

Contributie BHN: € 15,00 per jaar.
IBAN: NL91 RABO 03 06 15 83 53
t.n.v. penningmeester BHN Wiel Ackermans

Inhoud:
- Voorwoord,
- Uitnodiging Clubdag 09 september 2017 met keuring van jonge en oude dieren,
- Even voorstellen Hanno Dijkhorst,
- Reglement Raskampioen,
- Fokkers en of liefhebbers gezocht,
- Belangrijke data 2017,
- Bijeenkomsten BHN,
- Inschrijfformulier Clubdag,
Voorwoord
Beste leden,
In dit nummer vind je de uitnodiging voor onze Clubdag met de keuring van onze clubrassen 9 september te Berghem. Laten we met z’n allen enkele dieren inzenden en er een gezellige en leerzame bijeenkomst van maken.
Clubdag
Uitnodiging Clubdag Belgische Hoenderclub Nederland, 9 september 2017

Beste leden, fokkers en liefhebbers van Belgische hoenders,
Op zaterdag 9 september 2017 organiseren we onze jaarlijkse Clubdag met keuring van onze clubrassen zowel oude als jonge dieren zijn welkom.

De Clubdag zal plaatsvinden bij ons lid Ad van den Oetelaar, Zevenbergseweg 39, 5351 PG, Berghem, Gemeente Oss.
Gevraagd worden alle clubrassen in groot als kriel en oud en jong. Niet erkende Belgische rassen/kleurslagen mogen ook worden ingezonden.
Alle dieren moeten geringd zijn met een vaste voetring, en moeten geënt zijn tegen Pseudovogelpest.
Er is de mogelijkheid om dieren te koop of te ruil aan te bieden, dit graag kenbaar maken op het inschrijfformulier. Zie laatste bladzijde.
Alle vooraf ingeschreven dieren die u meeneemt naar de Clubdag worden kosteloos besproken en gekeurd door de aanwezige Clubkeurmeesters.
Ook graag een kopie van het entbewijs meenemen.

Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van een Brabantse koffietafel. De kosten voor de Brabantse koffietafel + koffie /thee/frisdrank/bier/wijn = € 12,50 per persoon. Deelname hieraan graag vooraf doorgeven en s.v.p. betalen bij het inkooien.
De sluitingsdatum van inschrijving is uiterlijk vrijdag 1 september 2017.
Het inschrijfformulier (liefst digitaal) kunt u sturen naar:
Wiel Ackermans,
Schone Poel 5,
6325 EM Berg en Terblijt.
Mobiel: 06-21 55 28 80.
Email: wi.ackermans@planet.nl;

Dagindeling:
09.30 tot 10.00 uur inkooien en ontvangst met koffie/thee en Limburgse vlaai,
10.00 uur aanvang van de keuring, keurmeesters zijn de aanwezige clubkeurmeesters eventueel aangevuld met Aspirant Keurmeesters,
12.30 uur Brabantse koffietafel,
Na het eten vervolg keuring,
Na de keuring bekendmaking van de prijswinnaars,
ongeveer 16.00 uur einde van de ongetwijfelde gezellige dag,
Deze dag is zeer geschikt om contacten te leggen, dieren te koop aanbieden of te ruilen, maar het aller belangrijkste zijn de ontmoetingen, hierdoor ontstaat er een bijzondere gezellige sfeer.
Tot ziens op onze Clubdag, mede namens het bestuur.

Even voorstellen: Hanno Dijkhorst
Vanaf mijn vroege jeugd was ik al geïnteresseerd in kippen. En in plaats van een hond of kat vroeg ik mijn ouders dus om een paar kippen voor in een rennetje bij huis. Na veel zeuren werd er gehoor gegeven aan mijn verzoek en kreeg ik mijn eerste hoenders. Bij toeval waren dat Assendelfters. Niet de meest tamme kippen maar daarmee is wellicht wel de voorliefde voor landhoenders begonnen. Ik heb altijd een voorkeur gehad voor rassen met historie en weinig opsmuk. Een ras wat vandaag de dag zich nog prima kan redden op het boerenerf. Zo is waarschijnlijk mijn liefde voor de Belgische hoender rassen ontstaan. Prachtige sobere rassen. Tevens rassen die aandacht verdienen. Wyandottes of Hollandse krielen hebben mijn aandacht niet nodig.
Daar zijn gelukkig voldoende fokkers van. Maar de Ardenner hoenders, Braekels en de Brabantse boerenhoenders etc. verdienen wel degelijk aandacht. In mijn ogen fantastisch mooie rassen die zeer vertrouwelijk zijn naar de eigenaar en nog een goed aantal eieren produceren. En wat een plaatje om ze op het erf te zien lopen. Maar naast aandacht hebben voor de rassen heeft de Belgische hoenderclub meerdere doelen en belangen allemaal ten behoeve van onze kostbaar historisch levend erfgoed. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Vandaar ook mijn bijdrage aan de Belgische hoenderclub als bestuurslid. Graag tot op een van onze gezellige activiteiten!

Links Hanno Dijkhorst, rechts Aad Rijs

Raskampioen
Reglement:
De Belgische Hoenderclub Nederland wil het inzenden van onze clubrassen op alle shows in Nederland en of België stimuleren. Wij willen dat doen door jaarlijks Raskampioen te benoemen van alle Clubrassen zowel bij de groten als bij de krielen.

Raskampioen wordt die fokker die de meeste punten heeft behaald met een collectie van tenminste drie dieren op drie verschillende tentoonstellingen in Nederland en
of België. (uitgesloten zijn jongdierenkeuringen). Dit hoeven niet dezelfde dieren te zijn.
De predicaten die gehaald worden op deze shows, daarvan worden de punten opgeteld aan de hand van de behaalde predicaten met het bijbehorende puntenaantal zoals op de keurkaart staat vermeld t.w. O = 0 punten, V = 90 punten, G = 91 of 92 punten, ZG = 93 of 94 of 95 punten, F = 96 punten en een U = 97 punten.
Als er meer dan 3 dieren worden ingestuurd, gelden de beste 3 dieren.
Bij gelijk aantal punten, dan wordt de winnaar, de fokker die bij de meespelende dieren de meeste hanen heeft. Is dat ook nog gelijk, dan wint de fokker, die meespeelt met de meeste oude dieren. Is er dan nog geen beslissing dan zijn ze allemaal Raskampioen.
De fokker die wilt deelnemen om Raskampioen te worden zorgt dat een kopie van de catalogus, waarin zijn dieren staan vermeld met de desbetreffende predicaten en punten uiterlijk 1 februari bij het bestuurslid Ad .v.d. Oetelaar is ingeleverd. Email: het_oude_hoenderhof@hotmail.com

Opgaves na 1 februari worden niet meer meegenomen in de puntentelling.
Voorwaarde is uiteraard wel, dat de contributie tijdig voldaan moet zijn.
De te winnen prijzen zijn:

Raskampioen Ardenner hoenders: Oorkonde,
Raskampioen Ardenner hoenders Bolstaart: Oorkonde
Raskampioen Braekels : Oorkonde,
Raskampioen Brabantse Boerenhoenders: Oorkonde,
Raskampioen Herve /Mergelland hoenders: Oorkonde,
Raskampioen Mechelse Hoenders: Oorkonde
Raskampioen Aarschotse krielen: Oorkonde,
Raskampioen Ardenner krielen: Oorkonde,
Raskampioen Braekel krielen: Oorkonde
Raskampioen Brabantse Boerenhoenkrielen: Oorkonde,
Raskampioen Mechelse krielen: Oorkonde,

De gewonnen prijzen worden uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering van de Belgische Hoenderclub Nederland. Het eventueel wijzigen van en of het niet meer continueren van deze Raskampioensprijzen zal in de Algemene Ledenvergadering besloten worden.
Vastgesteld tijdens de ALV van 04 maart 2017.

Contributiebetaling

Er zijn nog enkele leden die de contributie van 2017 moeten betalen, graag hier aandacht voor.

Fokkers en of liefhebbers gezocht:

We zijn opzoek naar fokkers en of liefhebbers die het Herve/Mergellandhoen in de kleur Koekoek verder willen ondersteunen en uitbreiden. De kleur Koekoek is in Nederland nog niet erkend bij dit ras, maar is wel aangevraagd bij de Standaardcommissie.
Volgens het nieuwe reglement van KLN wordt dit een zgn. “papieren aanvraag”.
Ben je geïnteresseerd in dit ras en in de kleur Koekoek neem dan contact op met Hub Maar of Wiel Ackermans.
Ook voor de Hervekrielen in de kleur Zwart en Blauw (gezoomd) zijn we opzoek naar fokkers en liefhebbers.
De krielen moeten nog ter erkenning, de aanvraag hiervoor is gedaan en we hopen dat dit komend showseizoen gaat lukken.
Ben je geïnteresseerd in een levendige en gehard krielenras neem dan contact op met Hub Maar.

Belangrijke data 2017
B.H.N. Clubdag: Op zaterdag 9 september organiseren we onze jaarlijkse Clubdag met keuring van onze clubrassen zowel oude als jonge dieren zijn welkom.
De Clubdag zal plaatsvinden bij ons lid Ad van den Oetelaar, Zevenbergseweg 39, 5351 PG, Berghem, Gemeente Oss.

Belgisch Krielenfestijn: Op zaterdag 4 november te Tiel.
B.H.N. krijgt de mogelijkheid om hier haar clubrassen te presenteren met een infostand.
Uiteraard maken we daar dankbaar gebruik van.

Opening Hoeve & Paviljoen St. Gerlach te Valkenburg aan de Geul.
Hier is ook een kippenverblijf gerealiseerd.
Samen met Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven en Camille Oostwegel Sr. heb ik een 7 tal Herve/Mergelland hoenders geplaatst in het kippenverblijf, zie onderstaande foto.

www.oostwegelcollection.nl

14 juni 2017 opening Hoeve & Paviljoen St. Gerlach
Valkenburg aan de Geul.

Bijeenkomsten BHN:

BHN jaarvergadering

1e zaterdag in maart

BHN clubdag

2e zaterdag in september
2017 4 maart 9 september
2018 3 maart 8 september
2019 2 maart 14 september
2020 7 maart 12 september
Download
INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE CLUBDAG VAN 9 SEPTEMBER 2017
INSCHRIJFFORMULIER17.docx
Microsoft Word document 12.7 KB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *