Braekels


Braekels

 

 

Herkomst: België

Algemene
indruk:
Een vrij fors, nauwelijks middelhoog gesteld landhoen, gestrekt van
bouw met diepe brede borst en diep achterlijf, in het bijzonder bij de hennen.

Vormbeschrijving

Romp

 

Kop

 

 

Kam

 

 

Snavel

 

Kinlellen

 

Oorlellen

Ogen

Hals

 

Rug & Zadel

 

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

 

Bevedering

Breed, diep, gestrekt, iets naar achteren aflopend; achterdeel breed
en diep.

Fijn, schedel breed, lichtelijk afgeplat; gezicht rood, soms met
sporen van een donker pigment, fijn van weefsel, enigszins bezet met haarachtige veertjes.

Enkel, middelgroot, recht en rechtop, fijn van weefsel met 5 of 6
regelmatig driehoekig gevormde kamtanden; kamhiel nagenoeg horizontaal; rood, soms met sporen van een donkerder pigment.

Middellang, licht gebogen, in goede verhouding tot de schedel;
hoornkleurig.

Middellang, gerond, fijn van weefsel; rood, soms met sporen van een
donker pigment.

Middelgroot, amandelvormig, glad en vlak aanliggend; wit.

Groot, zwart; oogrand glad en zwart.

Middellang, enigszins gebogen, naar onderen voller bevederd;
halsbehang rijk ontwikkeld, tot op de schouders en rug reikend.

Breed, lang en vlak, iets naar achteren aflopend. Zadelbehang rijk
ontwikkeld

Breed, diep en gerond.

Goed ontwikkeld, gesloten en vast tegen het lichaam gedragen.

Breed.

Goed ontwikkeld, vrij hoog en goed gespreid gedragen; sikkels goed
ontwikkeld en fraai gebogen.

Breed en diep.

Tamelijk lang, deels schuilgaande in de buikbevedering.

Loopbenen middellang, goed uit elkaar geplaatst en van voren gezien
evenwijdig aan elkaar staande, glad geschubd; vier middellange tenen, leiblauw.

Gesloten aanliggend, maar toch vrij rijk.

Eventuele
verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van
betekenis; de kam van de hen valt naar één zijde om. De hen heeft een goed ontwikkelde legbuik.

Ernstige
fouten

Oranjekleurige ogen; te zwakke en te smalle bouw; onvoldoende
borstdiepte; te hoge of te lage staartdracht; te grove kopversierselen; onvoldoende sikkelontwikkeling bij de haan. Staande kam bij de hen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; iets te
lichte ogen bij de haan; bruine ogen bij de hen; iets te krappe of iets te losse bevedering.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 2,25 – 2,75 kg

Haan: 18 mm

Hen:  2
– 2,5 kg

Hen:  16
mm

Kleurslagen:
zilver

Kleur en
tekening van de haan:

Kop: zilverwit.

Hals: halsbehang zilverwit; voorzijde van de hals tot aan de keel overeenkomstig de borst.

Rug en zadel: zilverwit voor het zichtbare gedeelte.

Vleugels: schouders zilverwit; vleugelband metaal groenglanzend zwart, grof overdwars gestreept op zilverwitte
ondergrond, waardoor overdwarse banden worden gevormd, welke 3 tot 4 maal zo breed zijn als die van de zilverwitte kleur. De grote en kleine slagpennen hebben krachtige zwarte
banden, die naar de veerpunten smaller worden.

Staart: staartstuurveren zwart: de grote en kleine sikkelveren zijn groenglanzend zwart, zij moeten aan de
veerbasis een vage zilverwitte bandtekening vertonen, welke naar het veereinde toe geleidelijk in kracht vermindert.

Borst, buik en dijen: metaal groenglanzend zwart, overdwars geband op zilverwitte ondergrond, waardoor overdwarse banden
worden gevormd. De zwarte banden worden naar onder en achter toe duidelijk breder dan die van de zilverwitte kleur. Het veereinde is zo donker mogelijk.

Achterdeel: gepeld.

Donskleur: grijszwart tot zwart.

Ernstige
fouten

Veel tekening in hals- en zadelbehang; schouderveren, die onvoldoende
wit zijn; te zwakke bandtekening in het getekende gevederte; niet voldoende hoog oplopen van de dwarsbanden in de bovenborst en voorzijde van de hals; zwakke tekening in de
slagpennen; geheel onvoldoende glans in de bandtekening en in de sikkelveren; gele tint in hals- en zadelbehang; hoefijzertekening.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Kleur en
tekening van de hen:

Kop: zilverwit.

Hals: halskraag zilverwit; voorzijde van de hals tot aan de keel overeenkomstig de borst.

Borst: groenglanzend zwart, overdwars geband, waardoor overdwarse banden worden gevormd, die naar onder en
achter toe duidelijk breder zijn dan die van de zilverwitte banden. Het veereinde is zo donker mogelijk.

Rug en zadel: groenglanzend zwart, overdwars geband, waardoor overdwarse banden worden gevormd, welke 3 tot 4 maal
zo breed zijn als die van de zilverwitte banden. Het veereinde is zo donker mogelijk.

Vleugels: vleugeldekveren en vleugelbanden groenglanzend zwart, overdwars geband, waardoor overdwarse banden
worden gevormd, welke 3 tot 4 maal zo breed zijn als de zilverwitte banden; grote en kleine slagpennen hebben iets krachtiger zwarte banden op witte kleur, de dwarsbanden
nemen geleidelijk in kracht af naar de veerpunten..

Staart: staartstuurveren tonen naar het einde toe donkerder door het geleidelijk breder worden van de zwarte
dwarsbanden op zilverwitte kleur. Staartdekveren zijn over de gehele lengte groenglanzend zwart, overdwars geband op zilverwitte kleur.

Buik en dijen: zo krachtig mogelijk doorgetekend zoals de borstveren.

Donskleur: grijszwart tot zwart.

Ernstige
fouten

Veel tekening in het ondergedeelte van de halskraag; te zwakke
bandtekening in het gehele gevederte; niet voldoende hoog oplopen van de dwarsbandtekening in de bovenborst; zwakke tekening in de slagpennen; veel te weinig zwarte tekening
in de staartstuurveren.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Goud:

Kleur en
tekening van de haan:

Geheel getekend als de zilver haan, doch met dien verstande, dat de
zilverwitte kleur is vervangen door warm roodbruin of diep goudbruin.

Kleur en
tekening van de hen:

Geheel getekend als de zilver hen, doch met dien verstande, dat de
zilverwitte kleur is vervangen door goudbruin.

Ernstige
fouten

Dezelfde tekeningsfouten als die welke bij de zilver Braekels als
zodanig gelden; verder een veel te lichte, veel te donkere of geheel onregelmatige kleur; wit in slagpennen of staart.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Goud
witgeband:

Kleur en
tekening van de haan:

Geheel getekend als de zilver haan, doch met dien verstande, dat de
zilverwitte kleur is vervangen door warm goudgeel. De kleur van de zwarte tekening is veranderd in zuiver wit.

Ernstige
fouten

Veel tekening in hals- en zadelbehang; schouderveren die onvoldoende
goudgeel zijn; te zwakke bandtekening in het getekende gevederte; niet voldoende hoog oplopen van de dwarsbanden in de bovenborst en voorzijde van de hals; zwakke tekening in
de slagpennen; hoefijzertekening; citroengele kleur in hals- en zadelbehang en in de bandtekening.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Kleur en
tekening van de hen:

Geheel getekend als de zilver hen, doch met dien verstande, dat de
zilverwitte kleur is vervangen door goudgeel. De kleur van de zwarte tekening is gewijzigd in zuiver wit.

Ernstige
fouten

Veel tekening in het ondergedeelte van de halskraag; te zwakke
bandtekening in het gehele gevederte; niet voldoende hoog oplopen van de dwarsbandtekening in de bovenborst; zwakke tekening in de slagpennen; onvoldoende witte tekening in de
staartstuurveren; citroengele kleur in halskraag en in de bandtekening

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.