Herve/Mergellandhoenders


            

Herve hoenders

 

 

Herkomst: België.

Ontstaan op de hoogvlakten van het Land van Herve, een gebied dat zich
uitstrekt van Luik, via Maastricht tot het gebied rond Aken. In het zuidelijk gedeelte van Nederlands Limburg bekend onder de naam Mergelland hoen.

Algemene indruk: Een licht gebouwd landhoen, wat gedrongen
van bouw en nauwelijks middelhoog gesteld met een diepe, iets naar voren gedragen borst ; een zeer weinig afhellende vlakke ruglijn en opgerichte houding.

Vormbeschrijving

Romp

 

Kop

Kam

 

 

 

Snavel

Kinlellen

 

Oorlellen

Ogen

Hals

 

 

Rug & Zadel

 

Borst

Vleugels

 

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

 

Bevedering

Enigszins gedrongen van bouw, tamelijk diep en bijna horizontaal
gedragen; opgerichte houding.

Nauwelijks middelgroot, gezicht glad, levendig rood. 

Enkel, middelgroot, recht en rechtop, voorzien van 5 à 6 regelmatig
gevormde en niet te diep ingesneden kamtanden. Tamelijk grof van weefsel; levendig rood zonder donker pigment. Kamfront nogal naar voren geplaatst. De kamhiel loopt iets
op. 

Sterk, middellang en iets gebogen aan de punt; donker
hoornkleurig. 

Middellang, langwerpig en afgerond, levendig rood van kleur zonder
donker pigment.

Klein, glad en ovaal, levendig rood van kleur. 

In verhouding groot; donkerbruin tot zwart.

Middellang en sierlijk gebogen; van onderen vrij krachtig, naar boven
toe dunner wordend. Halsbehang lang en goed ontwikkeld tot op de schouders en rug reikend.

Rug breed tussen de schouders, middellang en vlak. Zeer weinig afhellend
naar achteren. Zadel vrij breed; zadelbehang goed ontwikkeld. 

Vol, breed, tamelijk diep en iets naar voren gedragen.

Naar verhouding groot; goed aangesloten gedragen, de vleugeleinden gaan
schuil onder het zadelbehang.

Breed. 

Goed ontwikkeld en tamelijk gespreid gedragen onder een hoek van
ongeveer 55°; staartstuurveren breed en lang, elkaar goed afdekkend; sikkels goed ontwikkeld en sierlijk gebogen.

Goed ontwikkeld . 

Nauwelijks middellang , ongeveer halverwege uit de buikbevedering
tevoorschijn tredend; gesloten bevederd. 

Loopbenen nauwelijks middellang , voldoende uit elkaar geplaatst en van
voren gezien evenwijdig aan elkaar; glad en fijn geschubd. Donker leiblauw met zwarte gloed in de schubben. Vier goed gespreide tenen.

Glad aanliggend en van voldoende breedte; matige
donsontwikkeling.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen
verschillen van betekenis. Bij de hen is een licht omvallende kam toegestaan. De ruglijn van de hen is bijna horizontaal; de staart wordt half-open en onder een hoek van 45°
gedragen. Bij jonge hennen is iets donkere tint in het gezicht toegestaan.

Ernstige fouten

Te hoge beenstelling; teveel zichtbare dijen; te
lage vleugeldracht; te gespreide of teveel samengevouwen staart, witte oorlellen, zwartachtige kopversierselen, sporen van geel pigment in snavel, loopbenen of huid.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate
voorkomend. Bovendien te lichte oogkleur, te donkere of te bleke been- of snavelkleur en bij de haan te weinig ontwikkeld hals- en zadelbe-hang. Teveel oplopende
kamhiel.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 2 – 2,5 kg

Haan: 18 mm

Hen:1,5 – 2 kg

Hen: 16 mm

Kleurslagen: 

Zwart: kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 99 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Gezoomd blauw: kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 101 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel-, been- en teenkleur: leiblauw tot donkere leiblauw.