Aarschotse krielen


             

Aarschotse krielen

 

 

Herkomst: België. Afkomstig uit de streek rond Aarschot en West-Hageland.

Algemene indruk: Een middelzware en forse dwerghoen met een bijna horizontale ruglijn en
vrij diepe borst. Middelhoog gesteld en een vrij hoog gedragen staart.

Vormbeschrijving

Romp

Kop & Gezicht

Kam

 

Snavel

 

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

 

 

Rug &

 

Zadel

Borst

Vleugels

 

 

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

vrij lang en vrij breed; goed gerond en vrij diep.

middelgroot; gezicht onbevederd, fijn van weefsel; levendig
rood.

enkel, rechtop staand; middelgroot met 5 tot 6 goed ingesneden
kamtanden. De kamhiel vrij van de schedel; helder rood.

stevig, middellang en goed gebogen; licht hoornkleurig, iets aanslag
toegestaan.

middellang en goed gerond; fijn van weefsel;
rood.

middelgroot, langwerpig; rood.
groot; levendig van uitdrukking; oranjerood.
tamelijk kort en enigszins naar voren gedragen; halsbehang goed ontwikkeld en reikend tot op rug en schouders waardoor ze de voorzijde van de hals voor een deel
omsluiten.

middellang, breed en bijna horizontaal; vanuit het
zadel in een holle lijn oplopend naar de staart.
vol en breed met goed ontwikkeld zadelbehang.

breed en vol; vrij diep gedragen.
goed ontwikkeld en bijna horizontaal gedragen. De vleugeleinden gaan voor een deel schuil onder het zadelbehang. De brede slagpennen
dekken elkaar goed af.

vrij breed, bedekt door het halsbehang.
middelgroot en goed ontwikkeld, vrij hoog onder een hoek van ongeveer 60 graden gedragen. De sikkels en bijsikkels zijn goed
gebogen en reiken niet voorbij de staartstuurveren.
goed ontwikkeld en breed.
krachtig ontwikkeld , middellang en vol bevederd.
benen middellang, glad, en krachtig ontwikkeld maar niet te grof, voorzien van fijne schubben; rose-wit.. Vier goed gespreide stevige rose-witte tenen.
goed ontwikkeld, glad en goed aangesloten .

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken zijn de
volgende verschillen van betekenis.
De romp van de hen is iets dieper, heeft een goede donsontwikkeling, en de middellange staart wordt onder een hoek van ongeveer 50 graden enigszins gespreid gedragen. Iets
grijze aanslag op de loopbenen is toegestaan.  
Ernstige fouten

Afwijkende oogkleur; sporen van geel pigment in snavel, loopbenen of
huid; witte oorlellen; bevederde loopbenen.

Fouten

Te gedrongen of te smal van bouw, te korte rug, afwijkende
ruglijn,  te lage of te hoge been-stelling, wit in de oorlellen, te hoge of te lage staartdracht, veerstoppels aan loopbenen en tenen.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 
1300-1400 gram

Haan: 
16 mm

Hen: 
1100-1200 gram

Hen:  14
mm

Kleurslagen:

Koekoek zilverhalzig.

Kleur en
tekening van de haan en hen,
zoals aangegeven onder nr. 105 van de Algemene
Kleurbeschrijving.