Historie

In Nederland hebben we een aantal Belgische hoender- en dwerghoenderrassen, een aantal zijn ondergebracht bij Speciaalclubs zoals alle oorspronkelijke dwerghoenderrassen bij de ABC en bij de ZOBK en de vechthoenders bij de Vechthoenderfokkersvereniging Nederland. Daarnaast zijn er een zestal hoender- en dwerghoenderrassen die bij geen van deze speciaalclubs terecht kunnen.

Naar aanleiding van dit gegeven is Hub Maar in het voorjaar van 2014 begonnen met het inventariseren of er belangstelling was om een speciaalclub op te richten waar deze zes rassen in vertegenwoordigd zijn.

Als eerste zijn Ton Wanders, voorzitter van Het Genootschap Herve/Mergellandhoen, en Jan Schaareman, deskundige op het gebied van de Braekels en Breakelkrielen, benaderd met de vraag hoe zij tegenover deze ontwikkeling staan. Beide gaven aan dat dit een positieve bijdrage zou zijn voor de instandhouding van deze rassen. Daarna is in het najaar van 2014 een aantal fokkers benaderd die deze rassen de afgelopen twee jaar hebben geëxposeerd op een aantal grotere shows in Nederland, met de vraag of zij belangstelling hebben bij een speciaalclub voor deze Belgische rassen, hier reageerden een elftal fokkers positief op.

Tijdens de Noordshow van 2015 is een eerste bijeenkomst geëngageerd waar een voorlopig bestuur werd samengesteld door de heren A. Hagedoorn, H. Maar, J. Schaareman, A.v.d. Streek en P. Schulpen, dat verder aan de slag gaat om de vereniging op te starten. Op 25 augustus 2015 zijn de statuten bij de Notaris gepasseerd in het bijziend van de Vlaamse Afgevaardigde de heer Axel Buijse en is de oprichting van de Belgische Hoenderclub Nederland een feit.