BHN Clubdag 2016

Hiermee nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse “BHN-clubdag” met jaarvergadering welke gehouden wordt op:

Zaterdag 16 april 2016,

De locatie van de dag is:

De 7 Heuvels

Stationsweg 110

8091 AG Wezep

Telefoonnummer:038-457 80 89

Home

Dagprogramma:

1. Vanaf 10.00 ontvangst met koffie/thee en vlaai,

2. 10.30 uur aanvang jaarvergadering,

3. 12.30 uur gezamenlijke lunch, (soep, broodjes en snack),

4. 13.30 uur middagprogramma, Rasbespreking Braekels door Jan Schaareman, verder hadden we graag van ieder clubras minimaal een haan en een hen, wil je dieren meenemen geef dit dan door aan de secretaris, meerdere kleuren van een ras zijn ook van harte welkom.

5. 15.30 uur afsluiting BHN dag.

Om alles in goede banen te leiden en te organiseren verzoeken wij u om u vóór maandag 11 april 2016 op te geven voor deelname bij:

Jan Schaareman, Tel: 077-307 42 31 of Mobiel: 06-15 49 75 68 of per email: gjm.schaareman@hetnet.nl

Graag tot ziens op 16 april.

Agenda ledenvergadering van de Belgische Hoenderclub Nederland:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 19 september 2015, zie bijlage,

5. Jaarverslag van de secretaris

6. Jaarverslag van de penningmeester

7. Verslag kascontrole-commissie

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend is onze secretaris Jan Schaareman. Jan heeft aangegeven i.v.m. drukke werkzaamheden zich niet meer herkiesbaar te stellen. Het bestuur stelt voor om Wiel Ackermans te benoemen als secretaris. Uiteraard kunnen leden zich verkiesbaar stellen. Laat dit dan uiterlijk 1 week van tevoren weten aan de voorzitter of secretaris.

9. Bestuursbeleid,

10. Clubdag 2016,

De clubdag is gepland op zaterdag 10 september 2016. Locatie: Ad van den Oetelaar, Zevenbergseweg 39 te Berghem. Gevraagd worden oude en jonge dieren.

11. Erkenningen / nieuwe creaties,

12. Mededelingen Foktechnische Raad van Advies (FRA),

13. BHN website / facebook,

14. Clubshow 2015 / 2016,

· Onze 1e clubshow vond dit jaar plaats bij de Noordshow te Assen,

· Uitreiken gewonnen ereprijzen:

· Uitreiken van de gewonnen clubprijzen aan: P. Schulpen, R. Ruijters, R. ter Brake,

M. Hochstenbach en H. Maar.

15. Toewijzing clubshow seizoen 2016 / 2017, voorstel Noordshow te Assen,

16. Prijzenschema,

17. Rondvraag,

18. Sluiting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *