Kampioenschappen

Reglement:
De Belgische Hoenderclub Nederland wil het inzenden van onze clubrassen op alle shows in Nederland en of België stimuleren.

Wij willen dat doen door jaarlijks Raskampioen te benoemen van alle Clubrassen zowel bij de grote als ook bij de krielen.

Raskampioen wordt die fokker, die de meeste punten heeft behaald met een collectie van tenminste drie dieren op drie verschillende tentoonstellingen in Nederland en of België. (uitgesloten zijn jongdieren- keuringen)
Dit hoeven niet dezelfde dieren te zijn.

De predicaten die gehaald worden op deze shows, daarvan worden de punten opgeteld aan de hand van de behaalde predicaten met het bijbehorende puntenaantal zoals op de keurkaart staat vermeld t.w. O = 0 punten, V = 90 punten, G = 91 of 92 punten, ZG = 93 of 94 of 95 punten, F = 96 punten en een U = 97 punten.

Als er meer dan 3 dieren worden ingestuurd, gelden de beste 3 dieren.
Bij gelijk aantal punten, dan wordt de winnaar, de fokker die bij de meespelende dieren de meeste hanen heeft. Is dat ook nog gelijk dan wint de fokker die meespeelt met de meeste oude dieren. Is er dan nog geen beslissing dan zijn ze allemaal Raskampioen.

De fokker die wil deelnemen om Raskampioen te worden zorgt dat een kopie van de catalogus waarin zijn dieren staan vermeld met de desbetreffende predicaten en punten uiterlijk 1 februari ingeleverd zijn bij het bestuurslid Ad .v.d. Oetelaar. Email: het_oude_hoenderhof@hotmail.com

Opgaves na 01 februari worden niet meer meegenomen in de puntentelling.
Voorwaarde is uiteraard wel dat de contributie tijdig voldaan moet zijn.

De te winnen prijzen zijn:

Raskampioen Ardenner hoenders: Oorkonde

Raskampioen Ardenner hoenders Bolstaart: Oorkonde

Raskampioen Braekels : Oorkonde

Raskampioen Brabantse Boerenhoenders: Oorkonde

Raskampioen Herve / Mergelland hoenders: Oorkonde

Raskampioen Mechelse Hoenders: Oorkonde

Raskampioen Aarschotse krielen: Oorkonde

Raskampioen Ardenner krielen: Oorkonde

Raskampioen Braekel krielen: Oorkonde

Raskampioen Brabantse Boerenhoenkrielen: Oorkonde

Raskampioen Mechelse krielen: Oorkonde

De prijzen worden uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering van de Belgische Hoenderclub Nederland.

Het eventueel wijzigen en of het niet meer continueren van deze Raskampioensprijzen zal in de Algemene Ledenvergadering besloten worden.

Vastgesteld tijdens de ALV van 04 maart 2017.